COAXIAL GEAR MOTORS STANDARDFIT

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

 

นำเข้าเกียร์มอเตอร์, จำหน่ายเกียร์มอเตอร์, COAXIAL GEAR MOTORS STANDARD FIT, ระบบส่งกำลัง, จำหน่ายระบบส่งกำลัง เทคโนไดร์ฟ โซลูชั่น บจก.

 
 

เกียร์มอเตอร์ COAXIAL GEAR MOTORS STANDARD FIT

 
มอเตอร์เกียร์ เป็นเครื่องกลที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการหมุนเคลื่อนที่ โดยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยส่วนที่หมุนได้พันด้วยขดลวด  มอเตอร์เกียร์มีโครงสร้างที่สำคัญ คือ  ส่วนแม่เหล็กถาวร  และส่วนของขดลวดตัวนำซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์ทำงานโดย  การหมุนเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนำและทิศทางการเคลื่อนที่การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด และยังได้แพร่หลายไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอุปกรณ์ที่ได้ใช้ในการควบคุมงานและเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เครื่องลำเลียง  เป็นต้น
 
การเลือกใช้มอเตอร์เกียร์นั้นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งในบางครั้งจำเป็นต้องเลือกรูปแบบผสมที่มีลักษณะพิเศษ ที่มอเตอร์เกียร์สามารถสร้างอัตราทดได้หลากหลายโดยเฉพาะอัตราทดอย่างสูงซึ่งมีรอบไม่ถึง 10 rpm หรือต่ำกว่า 1 rpm ก็ยังทำได้ สามารถปรึกษาและดูรายละเอียดข้อมูลของ มอเตอร์เกียร์เพิ่มเติมได้ที่ : www.technodrive.co.th